Georg Lieungh

Denne siden viser opplysninger om Georg Lieungh fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Georg Lieungh
NSD id-nummer: 1439
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Sekretær 1980 1980
1981 Det interdepartementale utvalg for funksjonshemmede Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1982 Voksenopplæringsrådet i Forsvaret Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1982
1984 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1984
1985 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1984
1985 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1986 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1984
1986 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1986 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1986
1987 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1984 1987
1987 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1987 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1986
1988 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1986 1988
1989 Voksenopplæringsrådet i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1982 1989
1990 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1984 1990
1993 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1984 1993
1997 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Pensjonist 1996