Inger Johanne Syversen

Denne siden viser opplysninger om Inger Johanne Syversen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Johanne Syversen
NSD id-nummer: 14395
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Konsulent 1984
1985 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Konsulent 1984
1986 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Førstekonsulent 1984
1987 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Førstekonsulent 1984
1988 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Førstekonsulent 1984
1989 Flystøykommisjonen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Utredningsleder 1989
1990 Flystøykommisjonen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Utredningsleder 1989
1991 Flystøykommisjonen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Utredningsleder 1989
1992 Flystøykommisjonen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Utredningsleder 1989
1992 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Utredningsleder 1992
1993 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Utredningsleder 1992
1994 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Utredningsleder 1992