Eivind Berg

Denne siden viser opplysninger om Eivind Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eivind Berg
NSD id-nummer: 144
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1980 A-paktutvalget. Interdepartementalt utvalg til å samordne departementenes virksomhet i samband med Atlanterhavspakten. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1980 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1980 1980
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Nestleder I statsråd 219 Underdirektør 1979
1980 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør
1980 Skipseksportutvalget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1980 1980
1980 Eksportfremmende tiltak Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1979
1980 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef
1980 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1981 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Leder Av departement 219 Statssekretær 1981 1981
1981 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Nestleder I statsråd 301 Statssekretær 1981 1981
1981 Oppfølging av internasjonalisering Andre oppgaver Vanlig medlem Av instans utenfor departement 219 Statssekretær 1981 1981
1982 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Nestleder I statsråd 301 Statssekretær 1981 1982
1982 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 219 Statssekretær 1982 1982
1983 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Nestleder I statsråd 219 Statssekretær 1981 1983
1983 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Statssekretær 1983