Bjørn Hersoug

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Hersoug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Hersoug
NSD id-nummer: 14404
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rådet for Statens Fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1902 Amanuensis 1984
1985 Rådet for Statens Fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1902 Amanuensis 1984
1986 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Førsteamanuensis 1986
1986 Rådet for Statens Fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1902 Førsteamanuensis 1984
1987 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Førsteamanuensi 1986
1987 Rådet for Statens Fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1902 Førsteamanuensi 1984
1988 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Førsteamanuensi 1988
1989 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Førsteamanuensi 1988
1990 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Førsteamanuensis 1988
1991 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Førsteamanuensi 1988