Annbjørn Ness

Denne siden viser opplysninger om Annbjørn Ness fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Annbjørn Ness
NSD id-nummer: 1442
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 627 Adjunkt 1980 1980
1983 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 627 Siviløkonom 1981
1984 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 627 Siviløkonom 1981
1985 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 627 Siviløkonom 1981
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 627 Siviløkonom 1985
1986 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 627 Siviløkonom 1985
1987 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Rektor 1987
1987 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Rektor 1987
1988 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Rektor 1987
1989 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Rektor 1987
1990 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Adjunkt 1987
1991 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Adjunkt 1987