Arne Wåge

Denne siden viser opplysninger om Arne Wåge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Wåge
NSD id-nummer: 14433
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Kontorsjef 1984
1985 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Kontorsjef 1984
1986 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Kontorsjef 1984
1995 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1994
1996 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1994
1997 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1997