Ellen Gjerpe Hansen

Denne siden viser opplysninger om Ellen Gjerpe Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Gjerpe Hansen
NSD id-nummer: 14437
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 716 Konsulent 1984
1985 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 716 Konsulent 1984
1986 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 716 Konsulent 1984
1988 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 716 Konsulent 1984 1988
1989 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 716 Opplæringsleder 1988
1990 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 716 Opplæringsleder 1984 1990
1994 Styret for Riksteateret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 705 Fylkesordfører 1994
1995 Styret for Riksteateret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 716 Fylkesordfører 1994
1995 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 716 Fylkesordfører 1995
1996 Styret for Riksteateret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 716 Fylkesordfører 1994
1996 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 716 Fylkesordfører 1995
1997 Styret for Riksteateret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 716 Fylkesordfører 1994
1997 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 716 Fylkesordfører 1995