Svein Vik-Mo

Denne siden viser opplysninger om Svein Vik-Mo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Vik-Mo
NSD id-nummer: 14441
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1266 Fiskeoppdretter 1984
1984 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1266 Fiskeoppdretter 1984
1985 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1266 Fiskeoppdretter 1984
1985 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1266 Fiskeoppdretter 1984
1986 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1266 Fiskeoppdretter 1984
1986 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1266 Fiskeoppdretter 1984
1987 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1266 Fiskeoppdretter 1984
1987 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1266 Fiskeoppdretter 1984
1988 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1266 Fiskeoppdretter 1984
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1266 Fiskeoppdretter 1990
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1266 Fiskeoppdretter 1990
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1266 Fiskeoppdretter 1990