Ingeborg Botnen

Denne siden viser opplysninger om Ingeborg Botnen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingeborg Botnen
NSD id-nummer: 1446
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 826 Biblioteksjef 1980 1980
1981 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 826 Sjefsbibliotekar 1981 1981
1982 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 826 Stortingsrepresentant 1978 1982
1985 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 826 Stortingsrepresentant 1985
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av Stortinget 826 Stortingsrepresentant 1988
1988 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 826 Stortingsrepresentant 1987
1988 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 826 Stortingsrepresentant 1988
1989 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av Stortinget 826 Stortingsrepresentant 1988
1989 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 826 Stortingsrepresentant 1987
1989 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 826 Stortingsrepresentant 1988
1990 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av Stortinget 826 Stortingsrepresentant 1988
1990 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 826 Stortingsrepresentant 1987 1990
1990 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 826 Stortingsrepresentant 1988
1991 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 826 Stortingsrepresentant 1987 1991
1991 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 826 Stortingsrepresentant 1988
1992 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 826 Stortingsrepresentant 1987 1992
1992 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 826 Stortingsrepresentant 1988