Alf Henriksen

Denne siden viser opplysninger om Alf Henriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Alf Henriksen
NSD id-nummer: 14466
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Soussjef 1984
1985 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Soussjef 1984
1986 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Soussjef 1984 1986
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Direktør 1987
1988 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Direktør 1987
1989 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Direktør 1987
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Direktør 1987 1990
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Økonomidirektør 1987 1993