Arnfinn Langeland

Denne siden viser opplysninger om Arnfinn Langeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnfinn Langeland
NSD id-nummer: 14471
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Kontorsjef 1984
1985 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Kontorsjef 1984
1986 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Kontorsjef 1984
1987 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Kontorsjef 1984
1988 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Forsker 1988
1989 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Forsker 1988