Svanhild Oliann Hetland

Denne siden viser opplysninger om Svanhild Oliann Hetland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svanhild Oliann Hetland
NSD id-nummer: 14479
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1133 Bonde 1985
1986 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1133 Bonde 1986
1987 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1133 Bonde 1986
1988 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1133 Bonde 1986
1989 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1133 Bonde 1986
1990 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1133 Bonde 1986 1990