Ruth Hoftun Knutsen

Denne siden viser opplysninger om Ruth Hoftun Knutsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ruth Hoftun Knutsen
NSD id-nummer: 1449
Fødselsår: 1913
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Pensjonist 1978
1981 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Pensjonist 1978
1982 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Pensjonist 1978 1982
1982 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 602 Fhv. Fysioterape 1978 1982
1984 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Fhv. Fysioterapeu 1978 1984
1985 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Fhv. Fysioterapeu 1978 1985