Karin Marie Hol Strand

Denne siden viser opplysninger om Karin Marie Hol Strand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karin Marie Hol Strand
NSD id-nummer: 14507
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1984
1985 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent
1985 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1984
1985 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1984
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent
1986 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1984
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1984
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent
1987 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1984
1988 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1984
1989 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1984
1990 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1984
1991 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1984