Sveinung Rundberg

Denne siden viser opplysninger om Sveinung Rundberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sveinung Rundberg
NSD id-nummer: 14509
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Utvalg til å vurdere kompensasjonsområder for rein Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Fagkonsulent 1982
1985 Utvalg til å vurdere kompensasjonsområder for rein Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Fagkonsulent 1982
1986 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagronom 1986
1986 Utvalg til å vurdere kompensasjonsområder for rein Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagronom 1982
1986 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagronom 1986
1987 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagron 1986
1987 Utvalg til å vurdere kompensasjonsområder for rein Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagron 1982
1987 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagron 1986
1988 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagron 1986
1988 Utvalg til å vurdere kompensasjonsområder for rein Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagron 1982
1988 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagron 1986
1989 Utvalg til å vurdere kompensasjonsområder for rein Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagron 1982
1989 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagron 1986
1990 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagron 1986
1991 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagron 1986
1992 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagron 1986
1993 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagron 1986
1994 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagron 1986
1995 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagron 1986
1996 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1924 Reindriftsagron 1986