Asbjørn Pedersen

Denne siden viser opplysninger om Asbjørn Pedersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asbjørn Pedersen
NSD id-nummer: 1451
Fødselsår: 1914
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1980 1980
1980 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Underdirektør 1976
1980 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977
1980 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1967
1980 Skipsindustriutvalget. Interdepartementalt utvalg som rådgivende instans for Industridepartementet vedrørede skipsbyggindustrien Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977
1981 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Underdirektør 1976
1981 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977
1981 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1967
1981 Skipsindustriutvalget. Interdepartementalt utvalg som rådgivende instans for Industridepartementet vedrørede skipsbyggindustrien Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977
1982 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1970 1982
1982 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Underdirektør 1976
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1980
1983 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 Underdirektør 1976
1983 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1977
1984 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 Underdirektør 1976
1984 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1977
1985 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1977