Dag Tresselt

Denne siden viser opplysninger om Dag Tresselt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag Tresselt
NSD id-nummer: 1452
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 0 Undervisningsleder 1981 1981
1982 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Undervisningsled 1978 1982
1983 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Undervisningslede 1981
1984 Sikkerhetsutvalget for fiskeflåten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Undervisningslede 1984
1985 Sikkerhetsutvalget for fiskeflåten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Undervisningslede 1984
1986 Sikkerhetsutvalget for fiskeflåten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Undervisningslede 1984