Anne-Lill Hellemann

Denne siden viser opplysninger om Anne-Lill Hellemann fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne-Lill Hellemann
NSD id-nummer: 14528
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Vitenskapelig Ass 1984
1985 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Vitenskapelig Ass 1984
1986 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Vitenskapelig Ass 1984
1994 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1994
1995 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1994
1996 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1994
1997 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1994 1997