Solveig Steinnes

Denne siden viser opplysninger om Solveig Steinnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Solveig Steinnes
NSD id-nummer: 14529
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Produksjonsrettle 1984
1985 Fagstyret for Finnmark landbruksskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Produksjonsrettle 1985
1985 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Produksjonsrettle 1984
1986 Fagstyret for Finnmark landbruksskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Produksjonsrettle 1985
1986 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Produksjonsrettle 1984 1986
1987 Fagstyret for Finnmark landbruksskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Produksjonsrett 1985
1987 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 2012 Produksjonsrett 1986
1988 Fagstyret for Finnmark landbruksskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Produksjonsrett 1985
1988 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 2012 Produksjonsrett 1986
1989 Fagstyret for Finnmark landbruksskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Produksjonsrett 1985