Hans M. Wivestad

Denne siden viser opplysninger om Hans M. Wivestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans M. Wivestad
NSD id-nummer: 1453
Fødselsår: 1915
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 217 Direktør 1972
1981 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Ass. Direktør 1981 1981
1982 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Direktør 1976 1982
1984 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Direktør 1976 1984