Leif Jørstad

Denne siden viser opplysninger om Leif Jørstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Jørstad
NSD id-nummer: 14530
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 213 Bonde 1984
1985 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 213 Avdelingsleder 1984 1985
1985 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Avdelingsleder 1984
1986 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Avdelingsleder 1984 1986
1987 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 213 Avdelingsleder 1986
1988 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 213 Avdelingsleder 1986
1989 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Avdelingsleder 1988
1989 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Avdelingsleder 1988
1989 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 213 Avdelingsleder 1984 1989
1989 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Avdelingsleder 1989
1990 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Avdelingsleder 1988 1990
1990 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Avdelingsleder 1988
1990 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Avdelingsleder 1990
1990 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Avdelingsleder 1989
1990 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Avdelingsleder 1984 1990
1991 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Avdelingsleder 1988
1991 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Avdelingsleder 1990
1991 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Avdelingsleder 1989
1992 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Avdelingsleder 1989
1997 Importrådet for landbruksvarer Vanlig medlem Av departement 213 Organisasjonssj 1996