Ola Svenneby

Denne siden viser opplysninger om Ola Svenneby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ola Svenneby
NSD id-nummer: 14532
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 426 Gardbruker 1983
1985 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 426 Gardbruker 1983
1986 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 426 Gardbruker 1983
1990 Styret for Statens skogskole Sønsterud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 426 Gardbruker 1990
1991 Styret for Statens skogskole Sønsterud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 426 Gardbruker 1990
1992 Styret for Statens skogskole Sønsterud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 426 Gardbruker 1990
1993 Styret for Statens skogskole Sønsterud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 426 Gardbruker 1990
1994 Styret for Statens skogskole Sønsterud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 426 Gardbruker 1990
1995 Styret for Statens skogskole Sønsterud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 426 Gardbruker 1990
1996 Styret for Statens skogskole Sønsterud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 426 Gardbruker 1990