Åshild Hauan

Denne siden viser opplysninger om Åshild Hauan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åshild Hauan
NSD id-nummer: 1454
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Husmor 1980 1980
1980 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1833 Husmor 1977 1981
1982 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Stortingsrepresentant 1980 1982