Hallgjerd Brattset

Denne siden viser opplysninger om Hallgjerd Brattset fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hallgjerd Brattset
NSD id-nummer: 1455
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1979 1980
1980 Opplæringsrådet for statsforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1965
1981 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1981 1981
1981 Opplæringsrådet for statsforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1965
1982 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1978 1982
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1981
1984 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Høgskolelektor 1978 1984
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskolelektor 1981
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskolelektor 1981
1986 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskolelektor 1981