Turid Berg

Denne siden viser opplysninger om Turid Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Turid Berg
NSD id-nummer: 14555
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 805 Sosionom 1984
1984 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 805 Sosionom 1984
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 805 Sosionom 1984
1985 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 805 Sosionom 1984
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 805 Sosionom 1984
1986 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 805 Sosionom 1984
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 805 Sosionom 1984 1987