Atle Sommerfeldt

Denne siden viser opplysninger om Atle Sommerfeldt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Atle Sommerfeldt
NSD id-nummer: 14557
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1984
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1984
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1984
1987 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Kst. Generalsek 1987
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kst. Generalsek 1984 1987
1988 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Kst. Generalsek 1987 1988
1995 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kst. Generalsek 1995
1996 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kst. Generalsek 1995
1997 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kst. Generalsek 1995