Asbjørn Eidhammer

Denne siden viser opplysninger om Asbjørn Eidhammer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asbjørn Eidhammer
NSD id-nummer: 14558
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 U-Landskonsulent 1984
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 U-Landskonsulent 1984
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1992
1993 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byrisjef 1992
1994 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byrisjef 1992
1995 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør 1992
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør 1992 1996