Olav Hodne

Denne siden viser opplysninger om Olav Hodne fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Hodne
NSD id-nummer: 14571
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Misjonsprest 1984
1985 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Misjonsprest 1984
1986 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Misjonsprest 1984
1987 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Misjonsprest 1984
1988 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Misjonsprest 1984