Øystein Tveter

Denne siden viser opplysninger om Øystein Tveter fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øystein Tveter
NSD id-nummer: 14574
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Administrasjonssj 1984
1985 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Administrasjonssj 1984
1986 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Administrasjonssj 1984
1987 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Administrasjons 1984
1988 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Administrasjons 1984