Øyvind Skard

Denne siden viser opplysninger om Øyvind Skard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øyvind Skard
NSD id-nummer: 1458
Fødselsår: 1912
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1975 1980
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1978 1981
1981 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981 1981
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1978 1981
1983 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Fhv. Direktør 1981
1984 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Fhv. Direktør 1981
1985 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Fhv. Direktør 1981
1986 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Fhv. Direktør 1981
1987 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Fhv. Direktør 1981
1988 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Fhv. Direktør 1981