Helge Hveem

Denne siden viser opplysninger om Helge Hveem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge Hveem
NSD id-nummer: 14586
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 219 Førsteamanuensis 1984
1985 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 219 Førsteamanuensis 1984
1986 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 219 Førsteamanuensis 1984