Henning Eilert Olsen

Denne siden viser opplysninger om Henning Eilert Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Henning Eilert Olsen
NSD id-nummer: 14588
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Politisk Sekretær 1984
1985 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Politisk Sekretær 1984
1986 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Politisk Sekretær 1984