Anne Lise Hilmen

Denne siden viser opplysninger om Anne Lise Hilmen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Lise Hilmen
NSD id-nummer: 14639
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Kontrollrådet for kabelnett Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 2093 Ass. Direktør 1984
1985 Kontrollrådet for kabelnett Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 216 Ass. Direktør 1984
1986 Kontrollrådet for kabelnett Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 216 Ass. Direktør 1984
1988 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 216 Ass. Direktør 1988
1989 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 216 Ass. Direktør 1988
1990 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 216 Ass. Direktør 1988
1990 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 216 Ass. Direktør 1987
1991 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 216 Ass. Direktør 1988
1991 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 216 Ass. Direktør 1987
1992 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 216 Direktør 1988
1992 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 216 Direktør 1987
1993 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 216 Direktør 1988
1994 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 216 Direktør 1988