Olaf Stene

Denne siden viser opplysninger om Olaf Stene fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olaf Stene
NSD id-nummer: 1464
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1980 1980
1981 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1981 1981
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1982 1982
1983 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1980
1983 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1982 1983
1984 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Kontorsjef 1980 1984
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1982 1985
1986 Mannsrolleutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1986
1987 Mannsrolleutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1986
1988 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1980 1988
1988 Mannsrolleutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1986
1989 Mannsrolleutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1986 1989
1990 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1990
1991 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1990
1992 Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1992
1992 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1990
1993 Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1992
1993 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1990 1993
1996 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretariatsled 1990 1996