Fredrik C. Schreuder

Denne siden viser opplysninger om Fredrik C. Schreuder fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Fredrik C. Schreuder
NSD id-nummer: 14640
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Kontrollrådet for kabelnett Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Økonomidirektør 1984
1985 Kontrollrådet for kabelnett Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Økonomidirektør 1984
1986 Arbeidsgruppe, tekoindustriens situasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986
1986 Kontrollrådet for kabelnett Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1984