Willy Andersen

Denne siden viser opplysninger om Willy Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Willy Andersen
NSD id-nummer: 14645
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Kommandørkaptein 1984
1985 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Kommandørkaptein 1984
1986 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1103 Kommandørkaptein 1984 1986
1986 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1103 Kommandørkaptein 1986