Odd Sagør

Denne siden viser opplysninger om Odd Sagør fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Sagør
NSD id-nummer: 1465
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Rådmann 1978
1980 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Finansrådmann 1978
1980 Utvalg til å vurdere attføringsinstituttenes framtidige virksomhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 1601 Finansrådmann 1978
1981 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Rådmann 1978
1981 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Finansrådmann 1978
1982 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Finansrådmann 1978