Johanne Katrine Flaten

Denne siden viser opplysninger om Johanne Katrine Flaten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johanne Katrine Flaten
NSD id-nummer: 1466
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1432 Fylkesbiblioteksjef 1978
1981 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1432 Fylkesbiblioteksjef 1978
1981 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1432 Biblioteksjef 1981 1981
1982 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1432 Fylkesbiblioteks 1978 1982
1988 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Disponent 1988
1989 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Disponent 1988
1990 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Disponent 1988
1991 Datapolitisk råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Disponent 1988