Torstein Hansen

Denne siden viser opplysninger om Torstein Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torstein Hansen
NSD id-nummer: 14679
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1984
1984 Fiskeriligningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1984
1985 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1984 1985
1985 Fiskeriligningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1984
1986 Fiskeriligningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1984
1987 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1987
1987 Fiskeriligningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1984
1988 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1987
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Utredningsleder 1984 1988
1988 Fiskeriligningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1984
1989 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1987
1989 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningsleder 1989
1989 Fiskeriligningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1984
1990 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987 1990
1990 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1989 1990
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1984 1990
1990 Fiskeriligningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1984
1992 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1993 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992