Ivar D. Nygaard

Denne siden viser opplysninger om Ivar D. Nygaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ivar D. Nygaard
NSD id-nummer: 14684
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1985 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1986 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1987 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1988 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1989 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1990 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1991 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984