Marit Kjeldner

Denne siden viser opplysninger om Marit Kjeldner fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Kjeldner
NSD id-nummer: 1469
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1201 Siviløkonom 1980 1980
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Siviløkonom 1980
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsleder 1980
1984 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingsleder 1984
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsleder 1980
1985 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingsleder 1984
1986 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingsleder 1984
1987 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingsleder 1984 1987
1990 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingsleder 1984 1990