Johanne Gaup

Denne siden viser opplysninger om Johanne Gaup fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johanne Gaup
NSD id-nummer: 14699
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2011 Kontorfullmektig 1984
1985 Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2011 Kontorfullmektig 1984
1986 Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2011 Kontorfullmektig 1984
1987 Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2011 Kontorfullmekti 1984
1988 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Biblioteksjef 1988
1988 Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2011 Biblioteksjef 1984 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Biblioteksjef 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Prosjektarbeide 1988
1990 Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2011 Prosjektarbeide 1990
1991 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Prosjektarbeide 1988
1991 Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2011 Prosjektarbeide 1990
1992 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Prosjektarbeide 1988 1992
1992 Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2011 Prosjektarbeide 1990
1993 Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2011 Prosjektarbeide 1990
1994 Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2011 Prosjektarbeide 1990