Ingrid Eide

Denne siden viser opplysninger om Ingrid Eide fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid Eide
NSD id-nummer: 147
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1977
1981 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Stortingsrepresentant 1977
1982 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Amanuensis 1982
1983 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Amanuensis 1976 1983
1983 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Amanuensis 1982
1984 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Amanuensis 1982
1985 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Førsteamanuensis 1982
1985 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1977 1985
1986 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1976 1986
1986 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Førsteamanuensis 1982 1986
1989 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1977 1989
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rådgiver 1992
1992 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rådgiver 1992
1992 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Rådgiver 1992
1993 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rådgiver 1992
1993 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rådgiver 1992
1993 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Rådgiver 1992
1994 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Ridgiver 1992
1994 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Ridgiver 1992
1994 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ridgiver 1994
1994 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Ridgiver 1992
1995 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rådgiver 1992
1995 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rådgiver 1992
1995 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1994
1995 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Rådgiver 1992
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rådgiver 1992 1996
1996 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rådgiver 1992 1996
1996 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1994
1996 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Rådgiver 1992
1996 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1994
1997 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1994 1997
1997 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Rådgiver 1992