Kåre Hoel

Denne siden viser opplysninger om Kåre Hoel fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Hoel
NSD id-nummer: 1471
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Studiesjef 1980 1980
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Studiesjef 1980
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Studiesjef 1984
1984 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Studiesjef 1984
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Studiesjef 1980
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1984
1985 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1984 1985
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1980
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1984
1987 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1984
1989 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1984 1989
1991 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Generaldirektør 1991
1991 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Generaldirektør 1990
1992 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 705 Utdanningsdirek 1991
1992 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 705 Utdanningsdirek 1990
1993 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 705 Utdanningsdirek 1991
1993 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 705 Utdanningsdirek 1990
1994 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 705 Utdanningsdirek 1991
1994 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 705 Utdanningsdirek 1990
1995 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 705 Utdanningsdirek 1991
1996 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 706 Utdanningsdirek 1991 1996