Birgit Karlstad

Denne siden viser opplysninger om Birgit Karlstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Birgit Karlstad
NSD id-nummer: 1472
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1980 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1982 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Fagkonsulent 1982 1982
1983 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Fagkonsulent 1982
1984 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Fagkonsulent 1982
1985 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1982
1986 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Fagkonsulent 1982
1987 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1982 1987
1989 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1989
1992 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Førstekonsulent 1980 1992