Astri Heen Wold

Denne siden viser opplysninger om Astri Heen Wold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Astri Heen Wold
NSD id-nummer: 1473
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1980 1980
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1980
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1980