Torstein Bye

Denne siden viser opplysninger om Torstein Bye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torstein Bye
NSD id-nummer: 14731
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Forsker 1984
1985 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Forsker 1984
1986 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Forsker 1984
1987 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Forsker 1984
1988 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Forsker 1984
1989 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 215 Forsker 1984
1990 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 215 Forsker 1984
1991 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 215 Forsker 1984
1991 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 215 Forsker 1991
1992 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 215 Forsker 1984
1992 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 215 Forsker 1991
1993 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 215 Forsker 1991
1994 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 215 Forsker 1991