Bjørn Tørmo

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Tørmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Tørmo
NSD id-nummer: 14736
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1984
1985 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1984
1986 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1984
1987 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1984
1988 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1984
1989 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1984
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 211 Byråsjef 1990
1990 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 211 Byråsjef 1984
1991 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 211 Byråsjef 1990
1991 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 211 Byråsjef 1991
1991 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 211 Byråsjef 1984
1992 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 211 Byråsjef 1990
1992 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 211 Byråsjef 1991
1992 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 211 Byråsjef 1984
1993 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 211 Underdirektør 1990
1993 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 211 Underdirektør 1993
1993 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 211 Underdirektør 1993
1993 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 211 Underdirektør 1991
1993 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 211 Underdirektør 1984
1994 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 211 Underdirektør 1990
1994 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 211 Underdirektør 1993
1994 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 211 Underdirektør 1993
1994 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 211 Underdirektør 1984
1995 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 211 Underdirektør 1993
1995 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 211 Underdirektør 1993 1995
1995 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 211 Underdirektør 1984
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 211 Underdirektør 1993
1996 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 211 Underdirektør 1984
1997 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 211 Underdirektør 1993
1997 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 211 Underdirektør 1993 1997
1997 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 211 Underdirektør 1984