Aase Bjerkholt

Denne siden viser opplysninger om Aase Bjerkholt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aase Bjerkholt
NSD id-nummer: 1475
Fødselsår: 1915
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Husmor 1980 1980
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Husmor 1976 1980
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Husmor
1981 Styret for Statens operahøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Husmor 1981 1981
1981 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 1981 1981
1982 Statens korn- og kraftforråd Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 301 Husmor 1970 1982