Nils Bølset

Denne siden viser opplysninger om Nils Bølset fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Bølset
NSD id-nummer: 14750
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 220 Spesialrådgiver 1985
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Spesialrådgiver 1985
1986 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 220 Spesialrådgiver 1985
1986 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Spesialrådgiver 1985
1987 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 220 Spesialrådgiver 1985
1987 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Spesialrådgiver 1985
1987 Svalbardskattutvalget Vanlig medlem Av departement 220 Spesialrådgiver 1985
1988 Svalbardskattutvalget Vanlig medlem Av departement 220 Spesialrådgiver 1985